การปกครอง

          การบริหารราชการแผ่นดิน

          จังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริกหารราชการเป็น  3  ส่วน  คือ

1.  การบริหารราชการส่วนกลาง

มีส่วนราชการ  หน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง   ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจำนวน  46  หน่วยงาน    

และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน 15  หน่วยงาน

 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ระดับจังหวัด   มีส่วนราชการ   หน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมิภาค   จำนวน  34  หน่วยงาน

ระดับอำเภอ  มี  16  อำเภอ  123  ตำบล  1,617  หมู่บ้าน  168,044  ครัวเรือน

3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)                         จำนวน   1      แห่ง

เทศบาลเมือง                                                     จำนวน   1      แห่ง

เทศบาลตำบล                                                    จำนวน  19     แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)                            จำนวน   122  แห่ง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s