ลักษณะทางประชากร

                       จากสถิติของสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม  2550 จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น  1,119,597  คน   เป็นชาย  557,725  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.80 ของประชากรทั้งจังหวัด    เป็นหญิง  561,872  คน   คิดเป็นร้อยละ  50.20   ของประชากรทั้งจังหวัด  และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  จำนวน  157,933  คน  หรือร้อยละ  13.9  ส่วนที่เหลือจำนวน  981,011  คน หรือร้อยละ  86.1  อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล     โดยมีจำนวนบ้านทั้งสิ้น  286,818  หลังคาเรือน และ ความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด     88.9   คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่อำเภอเมืองชัยภูมิ  136,802  คน  รองลงมาได้แก่อำเภอภูเขียว  110,564  คน  และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่  อำเภอซับใหญ่  13,672  คน  อำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ  156  คน/ตร.กม. 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s